menu dblex
tindra
verb
glimma
glittra
skimra
stråla
glänsa
lysa
blänka
gnistra
glindra
blinka
utstråla
glöda
blossa

Alla synonymer går att klicka på.