menu dblex
gläfsa
verb
småskälla
bjäbba
skälla
vara ovettig
morra

Alla synonymer går att klicka på.