menu dblex
ge spridning åt
verb
sprida ut
sprida
utsprida
ge publicitet
införa

Alla synonymer går att klicka på.