menu dblex
ge i uppdrag
verb
anförtro
ålägga
uppdraga åt
uppdraga
beordra

Alla synonymer går att klicka på.