menu dblex
göra rent hus med
verb
göra tabelras
driva ut
frigöra sig från
förkasta
göra rent bord
plundra
sopa rent
tömma
utrensa
utrota

Alla synonymer går att klicka på.