menu dblex
utrensa
verb
gallra
rensa
sålla
utgallra
avlägsna

Alla synonymer går att klicka på.