menu dblex
göra ifrån sig
verb
expediera
effektuera
fullgöra
stöka undan
avsluta

Alla synonymer går att klicka på.