menu dblex
effektuera
verb
verkställa
utföra
fullgöra
fullborda
förverkliga
uppfylla
expediera
göra ifrån sig
klara
åvägabringa

Alla synonymer går att klicka på.