menu dblex
göra i ordning
verb
tillaga
laga
rusta
tillreda
förbereda
ansa
snygga upp
städa
trimma
bo
reda
sluta
utskriva

Alla synonymer går att klicka på.