menu dblex
gå till handa
verb
betjäna
hjälpa
biträda
stå till tjänst
tjäna
assistera
hjälpa till
vara behjälplig med

Alla synonymer går att klicka på.