menu dblex
assistera
verb
biträda
bistå
bispringa
hjälpa
undsätta
medverka
stå till tjänst
hjälpa till
gå till handa
bärga

Alla synonymer går att klicka på.