menu dblex
gå om intet
verb
misslyckas
gå i stöpet
stranda
lida skeppsbrott
falla
klicka
brista
avstanna
falla igenom

Alla synonymer går att klicka på.