menu dblex
avstanna
verb
upphöra
stanna
sluta
stoppa
hålla upp
sina
avsomna
stagnera
gå i stöpet
köra fast
gå om intet

Alla synonymer går att klicka på.