menu dblex
gå isär
verb
dela sig
skilja sig
brista
grena sig
avvika
divergera
gå sönder
löpa isär
upplösas

Alla synonymer går att klicka på.