menu dblex
funktionsduglig
adjektiv
livskraftig
livsduglig
användbar
effektiv
ändamålsenlig
gångbar

Alla synonymer går att klicka på.