menu dblex
livskraftig
adjektiv
energisk
stark
vital
livlig
rask
sund
livsduglig
motståndskraftig
bärkraftig
funktionsduglig
robust
kärnfull
långlivad
I uttryck
ej livskraftig

Alla synonymer går att klicka på.