menu dblex
frusa
verb
skumma
fräsa
brusa
bornera
forsa
moussera
pärla
spruta
skvala
rusa
spruta fram
spotta

Alla synonymer går att klicka på.