menu dblex
bornera
verb
skumma
pärla
fradga sig
fräsa
moussera
brusa
frusa
bubbla
surra

Alla synonymer går att klicka på.