menu dblex
frossa på
verb
äta
kalasa
sluka

Alla synonymer går att klicka på.