menu dblex
fiber
substantiv
tåga
sträng
tråd
sena
ligament
nerv
filament
garn
hampa
kardel
muskeltråd
nervtråd

Alla synonymer går att klicka på.