menu dblex
hampa
substantiv
hampväxt
hår
haschisch
Grupp
växt
hampa
verb
gripa

Alla synonymer går att klicka på.