menu dblex
fastställa normer för
verb
normera

Alla synonymer går att klicka på.