menu dblex
normera
verb
reglera
föreskriva
fastställa normer för
standardisera
utgöra rättesnöre för

Alla synonymer går att klicka på.