menu dblex
fastslagen sanning
substantiv
dogm
trossats

Alla synonymer går att klicka på.