menu dblex
fastgöra
verb
fästa
knyta
binda
förankra
surra
fastbinda
spänna
spänna fast
förtöja
försäkra
angöra
beslå

Alla synonymer går att klicka på.