menu dblex
fastbinda
verb
fastgöra
fästa

Alla synonymer går att klicka på.