menu dblex
fast sammanhängande
adjektiv
oskiljaktig
oupplöslig

Alla synonymer går att klicka på.