menu dblex
oskiljaktig
adjektiv
oupplöslig
fast sammanhängande
inseparabel
sammanhängande
städse närvarande

Alla synonymer går att klicka på.