menu dblex
förvuxen
adjektiv
missbildad
vanskapt
onaturlig
abnorm
deformerad
gänglig
skranglig
tanig

Alla synonymer går att klicka på.