menu dblex
deformerad
adjektiv
missbildad
oformlig
vanskapt

Alla synonymer går att klicka på.