menu dblex
förvillande
adjektiv
vilseledande
bedräglig
oriktig
villsam
bestickande
slående
invecklad
I uttryck
förvillande lik

Alla synonymer går att klicka på.