menu dblex
villsam
adjektiv
förvillande
invecklad
labyrintisk
oklar
trasslig
vilseledande

Alla synonymer går att klicka på.