menu dblex
förutsättningslös
adjektiv
opartisk
neutral
objektiv
fördomsfri
obunden
apriorisk
dogmfri
inte färgad
inte vinklad
odogmatisk

Alla synonymer går att klicka på.