menu dblex
apriorisk
adjektiv
axiomatisk
förutfattad
oberoende av erfarenheten
a priori

Alla synonymer går att klicka på.