menu dblex
förutsäga
verb
bebåda
profetera
varsla
förebåda
spå
förespå
förkunna
båda
sia
sia om
tippa
förutberäkna
förutse
prognostisera

Alla synonymer går att klicka på.