menu dblex
sia
verb
förutsäga
spå
förkunna
profetera
förespå
varsla
förutspå
varsla om
I uttryck
sia om

Alla synonymer går att klicka på.