menu dblex
förtäta
verb
sammanpressa
komprimera
koncentrera
kondensera
pressa ihop
indunsta
sammantränga
intensifiera
Se även
förtätas

Alla synonymer går att klicka på.