menu dblex
sammanpressa
verb
förtäta
komprimera
kondensera
koncentrera
trycka ihop
förkorta
tränga ihop

Alla synonymer går att klicka på.