menu dblex
förpassa ur riket
verb
deportera
förvisa

Alla synonymer går att klicka på.