menu dblex
förminskad
adjektiv
krympt

Alla synonymer går att klicka på.