menu dblex
krympt
adjektiv
kärv
stram
snäv
knapp
förminskad
nedbantad

Alla synonymer går att klicka på.