menu dblex
förminska
verb
minska
reducera
inskränka
sänka
nedbringa
decimera
dämpa
förringa
krympa
förkorta
knappa in
diminuera
förtaga
Se även
förminskas

Alla synonymer går att klicka på.