menu dblex
nedbringa
verb
minska
reducera
sänka
förminska
inskränka
avkorta
decimera
pressa
banta ned
Alternativ stavning
nerbringa

Alla synonymer går att klicka på.