menu dblex
förläggning
substantiv
inkvartering
kvarter
läger
logi
bivack
station
placering
garnison
förläggningsort
I uttryck
förläggning utåt

Alla synonymer går att klicka på.