menu dblex
inkvartering
substantiv
förläggning
logi
kvarter
läger
inackordering

Alla synonymer går att klicka på.