menu dblex
förkovra
verb
förbättra
utveckla
uppodla
öka
höja
utbilda
förädla
upparbeta
upphjälpa
fullkomna
föröka
berika
fortbilda
påbättra
Se även
förkovras
I uttryck
förkovra sig

Alla synonymer går att klicka på.