menu dblex
upparbeta
verb
utveckla
förbättra
odla
förkovra
kultivera
utvidga

Alla synonymer går att klicka på.