menu dblex
förhistoria
substantiv
föregående
antecedentia
förflutet
anamnes
bakgrund
I uttryck
en sjukdoms förhistoria

Alla synonymer går att klicka på.