menu dblex
anamnes
substantiv
förhistoria
bakgrund
en sjukdoms förhistoria

Alla synonymer går att klicka på.