menu dblex
förhärligande
substantiv
apoteos
förgudning
förklaring

Alla synonymer går att klicka på.